Träden i skogen

Varje träd har ett eget namn och egen hemsida. Meningen är att det ska vara möjligt att se ursprunget för virket och därmed kunna veta hur trädet en gång såg ut och hur skogen ser ut i dag. På så sätt garanterar vi att virket kommer från en hyggesfri skog.

Skogen i Stockgropen
Skogen i Stockgropen

Träden får sina namn från personer i Mockfjärd som på något sätt varit involverad i Stockgropen.

Träden

Anders H.

Herbert D.